Home / CÁC CHƯƠNG TRÌNH / CHƯƠNG TRÌNH JUNIOR

CHƯƠNG TRÌNH JUNIOR

Chương trình Junior 2016

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN HỌC SINH THCS THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA TẠI NHẬT BẢN NĂM 2016 VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA TẠI NHẬT BẢN DÀNH CHO HỌC SINH THCS Đơn vị tổ chức (phía Nhật Bản): NIYE (National Instution for Youth Education) Đơn vị phối hợp …

Read More »

Chương trình Junior 2013

Chương trình giao lưu văn  hóa Nhật Bản dành cho học sinh THCS thuộc các nước ASEAN Tháng 7/2013 được sự ủy thác của Đại xứ quán Nhật Bản tại Việt Nam Văn phòng cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (JAV) tiến hành tuyển chọn 6 học …

Read More »