Home / CÁC CHƯƠNG TRÌNH / HỌC BỔNG TIFO – TOSHIBA

HỌC BỔNG TIFO – TOSHIBA

học bổng tifo-toshiba

RA MẮT TUYỂN TẬP CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA CÁC TIẾN SỸ TRẺ VÀ BUỔI BÁO CÁO CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THEO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU SAU TIẾN SĨ CỦA VAJA-TIFO NĂM 2021-2022

Ngày 26/02/2022, Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (Vietnam Association of Japan Alumi – VAJA) với sự tài trợ và hợp tác của Quỹ Quốc tế Toshiba (Toshiba International Foundation – TIFO) đã tổ chức buổi báo cáo trực tuyến nhằm công bố về …

Read More »

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÒNG 1 VÒNG HỒ SƠ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGHIÊN CỨU SAU TIẾN SĨ CỦA QUỸ QUỐC TẾ TOSHIBA NĂM 2019

Chiều ngày 01/08/2019, Hội đồng tuyển chọn ứng viên cho chương trình học bổng nghiên cứu sau Tiến sĩ của Quỹ Quốc tế Toshiba năm 2019 của CLB Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản ( VAJA ) đã có buổi xét duyệt hồ sơ của ứng viên …

Read More »