Home / CƠ CẤU

CƠ CẤU

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH CLB KHÓA I – VII

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH VAJA – KHÓA I (2001-2004)(Tổng số: 13 người) TT Họ tên Chức vụ, nơi làm việc Nhiệm vụ 1 Nghiêm Vũ Khải Phó Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại, quốc hội Chủ tịch2 Hoàng Văn Nhận Tổng thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản …

Read More »